Település:   
Ország:
Díjazási év:
Műfajcsoport:
Műfaj:

Leírás

Ábrahám Judit népzenész, táncművész

Ábrahám Judit sokoldalú művész. Hazai, indiai és külföldi szakmai körökben egyaránt elismert. A Magyar népzene-, néptánccal párhuzamosan indiai zenével, tánccal foglalkozik.

Erdélyben született, Tusnádon. A Székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző diákjaként szerez pedagógusi végzettséget. 1994-ben Magyarországra költözik, több, mint tíz éven át, Magyar népzenészként, tevékenykedik, mint gardonyos. Ez alatt az időszak alatt gyakorta jár gyűjtő útakra, főképp Gyimesbe és Moldvába. A gyimesi Zerkula János, cigány származású prímás tanítványául szegődik, és évekig tanulmányozza a gyimesi zenét. Mint gardonyos Zerkula Jánossal, valamint a Szigony zenekarral számos hazai és külföldi ( Németország, Ausztria, Franciaország, Oroszország, Hollandia) koncertet ad, 1996 és 2000 között rendszeresen zenél a Marczibányi Téri Guzsalyas táncházban, valamint a segíti a Sára Ferencz és Kerényi Róbert által szervezett moldvai-, illetve gyimesi adatközlő zenészek budapesti előadásait, majd éveken át a Gyökér Klub Gyimesi estéin zenél Kerényi Róbert és Dresch Mihály társaságában.

Zerkula Jánossal a Marczibányi Téri Művelődési Házban:

https://www.youtube.com/watch?v=WXYWrn8yOt8

Ennek az időszaknak a közös zenei tevékenységét örökíti Zerkula és a Szigonyzenekar CD, valamint Szomjas György: Vagabond című filmje.
Népzenei tevékenységéért 2003-ban Népművészet Ifjú Mestere díjat kap. 2003 óta Dresch Mihállyal, ifj. Csoóri Sándorral adnak alkalomszerűen közös népzenei esteket a Nyitott Műhelyben, és más vidéki rendezvényeken.

Ábrahám Judit, ifj. Csoóri Sándor, Dresch Mihály:

https://www.youtube.com/watch?v=4oBQI6vOoWw

2003 és 2010 között moldvai csángó tánctanfolyamot vezet, „Eleven Ördög” néven. A tanfolyam elnevezése idézet a tánckurzus hirdetéséből:
Moldvai csángó tánckurzus azoknak, akik mélyebben érdeklődnek a táncok és a csángó kultúra iránt, és úgy táncolnának, mint az „eleven ördög”.
A tanfolyam egyedi jellegű pedagógiai szemlélettel működik, alkalmazva a pedagógiai tanulmányok és gyakorlatok folytán szerzett ismereteket, mint például az analizáló és szintetizáló módszert, vagy a waldorf pedagógiában is használatos holisztikus szemléletet. Ezek szerint a táncok, és annak részletekbe menő technikai szabályai mellett tanítja az adott néprajzi terület kulturális vonatkozásait,és azt, hogy ezek a szokások hogyan nyilvánulnak meg a táncban. Emellett eredeti gyűjtés alapján tanulnak a táncosok éneket, amelynek a szövegét kielemezve ugyancsak felszínre kerülnek a kulturális elemek, ezeknek ismeretében érthetőbbé válnak a népdalok, és azoknak szimbolikái. Az óra folyamán harmadsorban ugyancsak fontos szerepet kapnak gyűjtött elbeszélések (Csoma Gergely, Kerényi Róbert és saját gyűjtések alapján) hallgatása, és elemezése mind nyelvészeti, mind tartalmi szempontból.

„Eleven Ördög” tánckurzus: Kezes és szerba:

https://www.youtube.com/watch?v=uC73wp96qRM

A tanfolyamra gyakran hív moldvai csángó adatközlő táncosokat és zenészeket a közvetlenebb tanulás céljából: Hodoróg András, Mandache Aurel, Tankó Erzsébet Pusztinából.

A Magyar népzene-, néptánccal párhuzamosan érdeklődik a roma kultúra iránt is. A budapesti Roma Parlamentben Feyér Levente nyelvész professzor cigány nyelvóráit látogatja. Gyűjtő útjai során Románia-szerte gyakran megfordul roma közösségeknél, ahol táncot gyűjt, tanul (Gyimes, Moldva, Avas, Füzes, Szék, Horezu, továbbá más,kelet-európai országokban: Törökország, Bulgária.)

Az órák időnként időnként kibővülnek cigány táncokkal. Nagyecsedi stílusban ugyancsak gyakori meghívott vendégek a stílus kitűnő táncosai: Raffael Móni, Balogh Zsolt és családja.

Cigány tánctanulás az „Eleven Ördög” tánc órán:

https://www.youtube.com/watch?v=6XqqAvIZ1tc

A tanfolyamoknak az Almássi Téri Szabadidő Központ és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola adott helyet.

2012-ben vezeti a „Csángó családi kör”t, amely Szülők, és gyerekek közös táncos-zenei programja. Célja: már kisgyerekkorban kialakítani a jó mozgáskultúrát, fejleszteni a zenei hallást, ritmusérzéket, bemutatni olyan kikapcsolódási lehetőséget a amely nem romboló, hanem lélek építő hatással bír.

Gyimesi-, illetve moldvai csángó kultúrával kapcsolatos írásai a Csángó Tükör Moldvai Magyar Kulturális Folyóirat oldalain jelennek meg, ahol a Gyimes varázsa rovatot szerkeszti, ugyanakkor a lap elindításában is jelentős szerepet vállal.

Érdeklődése kiterjed az indiai kultúra irányába. Dél-indiai klasszikus táncot és éneket, majd jógát, és szanszkrit nyelvet, tanul indiai mesterektől: AnuradhaShinde tánc mester: dél-indiai klasszikus tánc (bharatanatyam), VidyaVaidyanathan énekművész: dél-indiai klasszikus ének (karnátaka stílus),
Dr. Uma Shankar Upadhyay professzor: jóga, szanszkrít. A 2000 és 2009 év közötti időszak ugyanakkor az indiai tanulmányá, és gyűjtőutakra valő felkészülés évei is voltak.

2009-2010-es évadban először utazik Indiába. Kezdetben a dél-indiai Madraszba (Chennai), ahol klasszikus táncot, és éneket tanul, majd zenész barátai meghívására Radzsasztánba (Észak-Indiába) utazik, ahol néprajzi gyűjtő tevékenységet folytat. majd a langa zenészközösség ösztönzésére a radzsasztáni színpadi néptánc stílussal kezd el foglalkozni. Innentől kezdve művészi tevékenysége összefonódik a radzsasztáni langa zenészközösség útjával.

Ezen közösségek kultúrájáról a Folk Magazin, néprajzi folyóiratban jelenít meg esszéket.

http://folkmagazin.hu/

A 2009-2018 évi gyűjtésekből bemutatókat tart:

Video-és fotóbemutatót a radzsasztáni langa és kálbéliya közösségek hagyományos kultúrájáról:

2010- Préhistorama Museum, Rousson, Francia ország
2012, 2013- Sambhala Tibet Központ, Budapest
2015- Hagyományok Háza, Budapest
2017- Maison de l’inde, Francia ország
2018- Balassi Intézet, Párizs; Német ország

2010 óta vezet radzsasztáni tánc tanfolyamot Budapesten, és időszakosan Párizsban. A tanfolyam a moldvai tánctanításban már használt és kifejlesztett sajátos pedagógiai szemlélettel működik. Az órán táncgyűjtések vetítésére is sor kerül, a magyarországra hívott radzsasztáni zenészekkel zenei workshopot is tart táncosai részére. A külföldi workshopokon gyakran párosítja a táncórákat magyar jellegű táncokkal, a magyar népi kultúra népszerűsítése céljából.

Radzsasztáni és magyar cigány tánc workshop Párizsban:

https://www.youtube.com/watch?v=cYgp8EzH03U

2010 óta rendszeresen hív Magyarországra radzsasztáni zenész együtteseket Indiából:

2010-ben a Rangila Langa zenekart, akikkel a hazai koncertsorozatok után Dél-Francia országban tartanak előadásokat, video-bemutatót a gyűjtésekből, és workshopot, amit a francia közönség nagy szeretettel fogad. Ekkor indul el Barkat Khán (Musafir-, a Maharaja együttes, és Gipsy Caravan film kitűnő énekese) segítségével a Magyar-radzsasztáni népzenei párhuzamok kidolgozásának folyamata is.

2011-ben szervezi a Dil Mastana együttes hazai turnéját, akiknek alapító tagjai: Bachu Khan, Edu Khan ugyancsak a világhírű Musafir és Maharaja, valamint a Gipsy Caravan film (rendező: Jazmine Dellal) zenészei. A hazai koncertek (Indiai Nagykövetség, Ördögkatlan, Nyitott Műhely, Sambhala Tibet Központ), és workshopok után Madridba kapnak meghívást.

Előadás Madridban a Dil Mastana együttessel:

https://www.youtube.com/watch?v=ktqHW4DXX5U

Tánc-, és zenei workshop Madridban a Dil Mastana együttessel:

https://www.youtube.com/watch?v=9a-EjosTEY8

https://www.youtube.com/watch?v=FP_9PZshF1Y

2013-ban Anwar Khan együttesét hívja Magyarországra.

Előadás Anwar Khan együttesével a Palotanegyed Fesztiválon:

https://www.youtube.com/watch?v=cL5XOPuaFGs

Tánc-, és zenei workshop a Sambhala Tibet Közpotban:

https://www.youtube.com/watch?v=dRs0recAD4Q

2014-ben Kishore Kumar radzsasztáni klasszikus- és népi énekest hívja meg hosszabb idejű magyarországi workshopra, akivel ugyancsak előadásokat is szervez fúziós jelleggel, magyarországi művészek közreműködésével:
https://juditabraham.blogspot.com/2013/09/previous-activities-elozo-eloadasok.html

Előadás Kishore Kumarral, Amit Mishrával, Balogh Kálmánnal:

https://www.youtube.com/watch?v=9_w3iVgUetg

A zenei workshop, a „Sá Ré Gá Má kurzus” ugyancsak nagy népszerűségnek örvend, célja: a helyes indiai zenei alapok megismerése (indiai vagy magyar népzenével foglalkozó énekesek számára ) egy olyan rendszer szemléletében, ahol az európai hangsoroktól eltérően finomabb hangözökkel jelennek meg zenei skálák hangjai.

Sa Re Ga Ma kurzus:


2017, és 2018-ban újból a Dil Mastana együttes magyarországi turnéját szervezi, akikkel fesztiválokon, és budapesti helyszíneken adnak koncertet
(Sziget, Vidor, Ozora, Indiai Nagykövetség, Theatre am Spittelberg/ Bécs, Nyitott Műhely, Sambhala Tibet Központ, Rathauskeller Budakeszi, stb.).

Dil Mastana Group & Ábrahám Judit: Vidor Fesztivál:

https://www.youtube.com/watch?v=1JYvo_CIc7o

Dil Mastana Group & Ábrahám Judit: Bécs:

https://www.youtube.com/watch?v=gSaUVc_umNg

Dil Mastana Group & Ábrahám Judit: Szimpla Kert:

https://www.youtube.com/watch?v=QbM7vRW3Qas

A radzsasztáni és magyar népzenei hasolőságok kidolgozásának eredményeképpen jelenik meg 2017-ben a Dil Mastana/ Ábrahám Judit/ Kerényi Róbert: Indiai-magyar népzenei párhuzamok CD a Hunnia Records kiadásában, amelyen hasonló hangsorú ének dallamok kerülnek bemutatásra.

Dil Mastana/ Ábrahám Judit/ Kerényi Róbert: Indiai-magyar népzenei párhuzamok:

https://www.youtube.com/watch?v=5CEPR-IOFAY

https://www.youtube.com/watch?v=-CEKpoAJFfc&t=12s

A radzsasztáni tánc órák rendszeres tanulóiból együttest alakít Ábrahám Judit és a Mátki tánccsoport néven, melyet külföldi, párizsi tanítványaival is folytat:

Előadás a Mátki tánccsoporttal Budapesten:


https://www.youtube.com/watch?v=c8CYgexKIzU

Előadás Mátki tánccsoporttal Párizsban:

https://www.youtube.com/watch?v=NDG83lRwqlw

A magyarországi cigány tánc és radzsasztáni cigány tánc stílus közös elemeit kutatva kialakult roma zenekarokkal való fúziós együttműködés, kezdetben a Romengó zenekarral:

Ábrahám Judit & Romengo Gipsy Band:

https://www.youtube.com/watch?v=U91ALnwOk0o

és a saját alapítású, Ábrahám Judit & Gipsy Fusion Band formációval:

Judit Abraham & Gipsy Fusion Band:

https://www.youtube.com/watch?v=2l9UYpmjnhg

A cigányság indiai eredetét szemléltetve táncosként részt vesz a Pécsi Gandhi gimnázium által szervezett „Valaha madarak voltunk” című népi oratórium előadásán ( 2018, december, Pécs, Kodály Központ).

„Valaha madarak voltunk”- Etnorom és Ábrahám Judit, Pécs, Kodály Központ:

https://www.youtube.com/watch?v=I9DaRAJBtbA

Művészi pályafutásnak többféle stíluson és országon történő átívelésének sajátos útját a „Székelyföldtől Radzsasztánig” című előadás mutaja be, melyet 2018-ban a Párizsi Magyar Intézetben, valamint Münchenben kerül bemutatásra, indiai zenészek és a székelyföldi Melkuhn Róbert népzenész közreműködésével.

„Székelyföldtől Radzsasztánig”:

https://www.youtube.com/watch?v=vxrCquW7_v8&t=2262s

Ábrahám Judit jelenleg Budapesten él. Tanítási óráin, és előadásai révén aktív művészeti tevékenységet folytat mind a magyar, mind az indiai népművészet terén.  
https://juditabraham.wordpress.com/

abraham judit 02

abraham judit 03

abraham judit 04