Település:   
Megye:
Ország:
Díjazási év:
Műfajcsoport:
Műfaj:

Leírás

DEZSŐNÉ BORBÉLY EMMA
szövő Népi Iparművész
Debrecen

Célom szakmai ismereteimet a lehető legmagasabb szinten átadni a gyermekeknek, felnőtteknek, érdeklődőknek, minden korosztálynak.
Megtanítani a kulturális örökséget, benne a textilörökséget az új generációnak.
A régi mesterek, a múlt hagyományainak tiszteletére, az emberi kéz alkotta textilek értékének megbecsülésére szeretném nevelni a mai fiatalokat.
Nyugdíjas pedagógus vagyok, így céljaimat főleg iskolán kívüli foglalkozásokon, pályázati pénzből megtervezett és megvalósított nyári táborokban, továbbképzéseken valósítom meg.
A több mint 30 éves népi szövő gyakorlatommal és az 1995 óta szakértői tevékenységemmel, vizsgaelnöki és szakképzési szakértői munkámmal is e célt szolgálom.

A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szereztem diplomát, földrajz-rajz szakon. Pedagógusi munkám mellett bekapcsolódtam a Népművelési Intézet által 1979-ben szervezett országos szövő tanfolyam képzésébe. Megszereztem a felsőfokú szövő szakoktatói képesítést. A szövés mestersége igen tág és mélységében megismerni egy élet is kevés, ezért mindig törekedtem tanári és szövő alkotói munkám összekapcsolására.

A több mint 35 éves pedagógusi munkám során alkalmam volt tanítani alsó és felső tagozatos gyerekeket, gimnazistákat, főiskolai hallgatókat, óvónőket, pedagógusokat. A nyugdíjazásom előtti 25 évet a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában tanítottam, mint rajz szakvezető tanár.
Itt lehetőségem volt a rajz és vizuális kultúra tantárgyba beépítenem a néphagyományt, köztük a népi szövés megismerését is.
Tanórán kívüli foglalkozásokon sikeresen vezettem tehetséggondozó foglalkozásokat, tanfolyamokat, melyeken a vizuális művészet és a szövés mesterségét tanítottam.
A főiskolai hallgatóknak 17 évig tanítottam a népi szövést. A megszabott órakeretben tanulták hallgatóim nagy szeretettel a szövés elméleti és gyakorlati ismereteit és azt, hogy hogyan lehet a tanítási órán, s órán kívül mindezzel megismertetni a legkisebb gyerekeket is. Tanítványaim közül mai is sokan alkalmazzák az ott szerzett ismerteket, és foglalkoznak a népi szövéssel.
Mindezek mellett szabadidőmben szakmai ismereteimet is bővítem, szövök vászon- és gyapjú szőtteseket, rongy szőtteseket, melyek nagyon sokszor egy-egy pályázaton mérettetnek meg.
Kutató munkát folytatok, tanulmányozom a magyar és más népek szövőkultúráját, hagyományait. Tanfolyamokon, továbbképzéseken, előadásokon, táborokban adom tovább a megszerzett tapasztalatokat. 2009 őszétől a debreceni guba kutatásával foglalkozom. Az általam kidolgozott program alapján szövőtársaimmal, a Gubás Társulattal elkezdtük a guba tanulmányozását és mai öltözékké formálását.

Honlap: